BEIT HAKIMARON

BEIT HAKIMARON

Client הסדנא אדריכלים HASADNA ARCHITECTURE
Location MIZRA מזרע

תמונות : שי אפשטיין

את המשרד החדש בחרנו למקם במבנה היסטורי בקיבוץ מזרע. ייעודו המקורי של המבנה היה קליטת חברות נוער, חדר לוגיסטי וכיתה. במלחמת העצמאות המבנה הפך באופן זמני למטה חזית הצפון של צה״ל, עד כיבוש נצרת, ועם פינויו חזר לשמש כבית לחברות נוער. בקיץ היו מקרינים בו סרטים על מסך בחוץ ואחד השיעורים לו שימש קורת גג היה כלכלת בית. בשנות השישים שימש כמחסן בגדים של המוסד החינוכי ובסוף שימש במשך 20 שנה כמשק הילדים וכמועדון לפעילויות ו״גידולים אישיים״.

כאשר תכננו את המשרד רצינו להשאיר חלל פתוח גדול החושף את יופיה של תקרת הקימרון המקורית עם הלבנים האדומות. החלל מחולק באופן סמלי לשני אזורים באמצעות שני שולחנות מרכזיים: האחד קטן ועגול, שהגיע איתנו ממבנה הסילו, והשני גדול ומלבני, עשוי מעץ ופרופיל פלדה המשמש כלי אחסון לחפצים שלנו. חשוב לציין שאחת הדלתות במשרד נפתחת אל פינת החי של הקיבוץ, בה הטווס, העיזים והחמוס חיים בשלווה.