PARK EDISON

PARK EDISON

Client M.A. ESHKOL HOLDINGS מ.א אשכול אחזקות
Location Emek HaYarden עמק הירדן

פארק אדיסון הינו פארק תעשייה, מסחר, טכנולוגיה ומדע בעל מתווה יזמות ויצירה שמטרתו עידוד החדשנות ופיתוח התעשייה בעמק הירדן ומשיכת משקיעים מהארץ ומחו"ל. הפארק בנוי על תשתיתו של מתחם תעשייתי "ספן" לשעבר, על שטח של כ- 84 דונם,  כ- 44 דונם שטח בנוי בסמוך לצומת צמח.

בתכנון הפרוייקט ניסחנו מחדש את הסכמה הקלאסית של מבני מסחר – במקום מבנים בעלי חזית ״חיה״ בכיוון אחד וחזית תפעולית ״מתה״ בכיוון השני תכננו מבנים המופרדים על ידי שטחי שירות צרים וארוכים כך ששתי החזיתות נשארות חיות ומאפשרות מעבר.

 

הדמיות : Studio Bump