BOUTIQUE RONIT NAFSHI

BOUTIQUE RONIT NAFSHI

Client Ronit Nafshi רונית נפשי
Location Street Mall - Ramat Yishai סטריט מול רמת ישי

את החנות תכננו כמסלול טיול בו ברקע, בקירות המעטפת, מוצגים התכשיטים. במרכז החנות מוצגים בגדי המעצבים הנבחרים במטרה ליצור חווית קנייה בה הלבוש הוא האקססורי המתלווה לתכשיט. דרכי הצגת התכשיטים המוכרות נפסלו על ידי בעלת החנות והחלה חקירה של אפשרויות הצגה שונות. לאחר ההבנה שתכשיט מונח באופן הנכון ביותר על צוואר, הגענו לצינורות תעשייתיים לבנים.